Manifest Ekonomii Społecznej

Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania…

Zostań Spółdzielcą

Z nami możesz zmienić swoje życie.

Spółdzielnie socjalne

mogą prowadzić działalność gospodarczą w wszystkich możliwych…

Previous Next Play Pause

Aktualności

W związku z realizacją projektu „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krapkowicach organizuje wizytę studyjną do osób i podmiotów zainteresowanych Ekonomi Społeczną z Subregionu Południowego (powiat: krapkowicki, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki).

UWAGA mieszkańcy subregionu południowego - tj. powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego i strzeleckiego.

UWAGA mieszkańcy subregionu południowego - tj. powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego i strzeleckiego.

Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krapkowicach przypomina o trwającym projekcie "Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2",

W wyniku decyzji II Komisji Oceny Wniosków beneficjent projektu przyznał wsparcie pomostowe w postaci wsparcia finansowego na utrzymanie w okresie kolejnych 6 miesięcy utworzonych nowych miejsc pracy w następujących spółdzielniach socjalnych:

tel. 77/54 66 331
kom. 505 867 704
Wyślij nam wiadomośćbiuro@oweskrapkowice.pl
47-300 Krapkowice; ul. Staszica 8(budynek starego Pogotowia Ratunkowego)